Danh mục sản phẩm

Dịch vụ văn phòng

THẾ NÀO LÀ OFFICETEL

Officetel là một cách kết hợp giữa “office” và “hotel”. Mô hình Officetel là mô hình văn phòng đa chức năng, rất phổ biến tại các quốc gia phát triển. Dạng văn phòng này có thể sử dụng vừa làm văn phòng làm việc (office),…

Xem thêm