Liên hệ

Công ty TNHH LLC MIZUKI

Địa chỉ ĐKKD: 06 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Địa chỉ Văn phòng làm việc:  06 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng