Liên hệ

Công ty TNHH LLC MIZUKI

Địa chỉ ĐKKD: 150 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Địa chỉ Văn phòng làm việc:  144 Ông Ích Khiêm, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng