Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

  • Tìm kiếm sản phẩm BĐS cho thuê theo chủng loại và trên địa bàn được giao;
  • Hỗ trợ khách hàng chọn sản phẩm BĐS phù hợp, tư vấn tiến trình thương lượng, hợp đồng thuê BĐS;
  • Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp);
  • Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ;
  • Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc thu hồi công nợ đúng hạn;
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.