CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI CỦA ACWORKS VIETNAM

ac works

🎊Chúc mừng khai trương văn phòng mới của 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐀𝐂𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌.

Cảm ơn quý 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐀𝐂𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 tại Đà Nẵng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng dịch vụ tư vấn cho thuê văn phòng của chúng tôi. Nhân đây, 𝗠𝗜𝗭𝗨𝗟𝗔𝗡𝗗 gửi lời chúc mừng và chúc cho sự thành công, phát triển hơn nữa của công ty trong tương lai, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta.

——————————-
𝗠𝗜𝗭𝗨𝗟𝗔𝗡𝗗 – Đơn vị tư vấn Bất Động Sản Cho Thuê chuyên nghiệp đầu tiên tại Đà Nẵng
📞 0888 807 499
💻 mizuland.vn
🏢 144 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng