CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI CÔNG TY TNHH 090 BRAVO

BRAVO
[𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐈𝐙𝐔𝐋𝐀𝐍𝐃]

🎊Chúc mừng khai trương văn phòng mới của 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝟎𝟗𝟎 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨.

Cảm ơn quý 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝟎𝟗𝟎 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨 tại Đà Nẵng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng dịch vụ tư vấn cho thuê văn phòng của chúng tôi. Nhân đây, 𝗠𝗜𝗭𝗨𝗟𝗔𝗡𝗗 gửi lời chúc mừng và chúc cho sự thành công, phát triển hơn nữa của công ty trong tương lai, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta.

——————————-
𝗠𝗜𝗭𝗨𝗟𝗔𝗡𝗗 – Đơn vị tư vấn Bất Động Sản Cho Thuê chuyên nghiệp đầu tiên tại Đà Nẵng
📞 0888 807 499
💻 mizuland.vn
🏢 144 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng